Laden, even geduld a.u.b... Laden, even geduld a.u.b...

Missie en doelstelling

Onze missie 

 
Stichting Rotterdam Ontwaakt heeft een aantal doelen geformuleerd:
Een brede maatschappelijke beweging op gang brengen die ten goede komt aan de diversiteit in de stad Rotterdam en streeft naar verbinding van alle bevolkingsgroepen. Samen met onderwijsinstellingen, de gemeente Rotterdam, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven optrekken om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het draagvlak voor een duurzame samenleving - ten aanzien van mens, milieu en economie - versnellen.
Met jaarlijks terugkerende evenementen een gezonde stijl van leven bevorderen voor alle Rotterdammers.
 
‘Rotterdam Ontwaakt - Rotterdam Ontbijt& Verbindt’ is de eerste officiële activiteit van de Stichting Rotterdam Ontwaakten zal plaatsvinden op 2 september 2016. Op deze morgen zullen op de Erasmusbrug 2.010 gasten uit alle lagen van de bevolking plaatsnemenaan gedekte tafels. Dit spectaculaire initiatief is gepland voorafgaand aan de start van de Wereldhavendagen 2016.
 
Samen met partners als het Albeda College, Zadkine, HogeschoolInHolland, de Willem de Kooning Academie, Gemeente Rotterdam en Wereldhavendagen wil Stichting Rotterdam Ontwaakt met dit evenement aandacht vragen voor verbetering van het perspectief van Rotterdamse jongeren op de arbeidsmark.Het is van essentieel belang dat juist het bedrijfsleven zich hierbij aansluit.
 
Duizenden jongeren in Rotterdam hebben serieuze problemen: schulden, geen inkomen, geen baan.De kloof tussen hoog- en laagopgeleid groeit, en hiermee ook de kloof tussen arm en rijk.Een groot aantal studenten/leerlingen van het MBO kiest nog steeds een studie die niet bij hen past of waarin nauwelijks werk te vinden is. Verder is het uitvalpercentage in het eerste jaar van HBO relatief hoog. Doorjongeren- studerend, werkend of werkzoekend-te betrekken bij de organisatie en uitvoering van het event en, door hen in contact te brengen met het bedrijfsleven, kunnen zij beter een richting kiezen binnen hun studie, beslissingen nemen over hun studiekeuze of zich oriënteren op de arbeidsmarkt.
 
‘Rotterdam Ontwaakt, Ontbijt & Verbindt’ is een pilot.  Alle inzichten die verkregen worden zijn bruikbaar voor vergelijkbare evenementen elders. Zeker als dezelfde doelen worden nagestreefd, en het evenement wordt georganiseerd in een vergelijkbare stedelijke omgeving als Rotterdam. 
cron